2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek

Zapraszamy do udziału w 2. Zjeździe kobiet! Tematy, które będą na nim poruszane, wybrałyśmy w czasie spotkań regionalnych.

2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników odbył się 8 marca 2024 roku w Domu kultury Dom Otwarty Radzymińska 123, 03-560 Warszawa w godzinach 10.00 – 16.00.

2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością zgromadził ponad 100 uczestniczek w Domu Otwartym, ponad 250 osób oglądało transmisję on-line. Dla wielu z nas to był najlepszy dzień kobiet w życiu.

Wypracowałyśmy jednogłośnie przyjętą Deklarację końcową (deklaracja otwiera się w nowym oknie).

Znalazłyśmy czas na pracę i na świętowanie przy lamce wina. Mamy nadzieję na pracę w terenie a za rok kolejny Zjazd!

Dziewczyny, Kobiety

Dziękujemy Wam za Waszą obecność i energię. Ten 8 marca był dzięki Wam wyjątkowy!

Jeszcze raz  dziękujemy za wsparcie wszystkim zaangażowanym w nasze działania:

 I wszystkim  zaangażowanym w realizację zjazdów regionalnych i ogólnopolskiego – instytucjonalnie: Fundacja APROBATA, Fundacja Transgresja, Polski Związek Głuchych w Łodzi, Sensorycznie Wrażliwe, Stowarzyszenie Przystań.Wartości, Wartoo Sp. z o.o.

Za wzięcie na siebie odpowiedzialności za konkretne części Zjazdu ogólnopolskiego – Annie Rutz, Annie Thieme, Barbarze Markowskiej i Małgorzacie Peretiatkowicz.

Za zaangażowanie osobiste dziękujemy, mniej widocznym, bez których to wszystko by się nie udało:

 • wolontariuszkom – Hannie Łukomskiej, Mai Dudziak, Marcinowi Czyżowi, Milenie Todys
 • wsparciu organizacyjnemu – Magdalenie Piwowarskej i Piotrowi Todysowi
 • za korektę i redakcję naszej Deklaracji końcowej Beacie Kruś.

Kilka zdjęć znajdziecie we wpisie na blogu (otwiera się w nowym oknie).

___________________________________________________________________________________________________

Program Zjazdu (otwiera się w nowym oknie).

___________________________________________________________________________________________________

Linki do transmisji on-line:

Sesje plenarne i panel o dostępności – https://www.youtube.com/live/o6y5ePRvtZA?si=xn4cJgJtWdq3XgtY

Panel o antykoncepcji, macierzyństwie i zdrowiu reprodukcyjnym – https://www.youtube.com/live/EG4-dJmxF8s?si=qh3WGwRY8yZIXxuD

Panel o przemocy – https://www.youtube.com/live/X_eWfT-BtNw?si=7ihNtdK9WJ02HRhy

___________________________________________________________________________________________________

logo ETR   Informacja o 2. Zjeździe kobiet z niepełnosprawnością i osób, które je wspierają w ETR (otwiera siew nowym oknie).

___________________________________________________________________________________________________

Dostępny jest również vlog zapraszający na Zjazd (otwiera się w nowym oknie).

___________________________________________________________________________________________________

Zakończyłyśmy cykl spotkań regionalnych wspierających przygotowania do zjazdu. Pomóż nam wybrać najważniejsze tematy, które powinny być poruszone na zjeździe oraz jego formułę – zapisz się na jedno ze spotkań regionalnych – formularz zgłoszeniowy.

Harmonogram spotkań:

 1. Województwo łódzkie – 15 czerwca 2023 roku, Siedziba Polskiego Związku Głuchych przy ulicy Nawrot 94/96 – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 2. Województwo mazowieckie – 3 sierpnia 2023 roku, Młodzieżowy Dom Kultury “Ochota”, ul. Rokosowska 10 – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 3. Województwo podlaskie – 20 października 2023 roku, w godzinach 18.00 – 20.00 Hotel Pięć Dębów w Supraślu, ul. Rymarka 7 – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 4. Województwo dolnośląskie – 29 listopada 2023, w godzinach 18.00 – 20.00 – spotkanie hybrydowe – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 5. Województwo warmińsko-mazurskie- 9 listopada 2023, w godzinach 16.00 – 18.00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, · ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk- notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 6. Województwo śląskie – 24 listopada 2023, w godzinach 15.30 – 17.30 notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 7. Województwo kujawsko-pomorskie – 25 listopada 2023, w godzinach 12.00 – 14.00 w siedzibie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, Szosa Bydgoska 15, 87-100 Toruń – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 8. Województwo małopolskie notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 9. Województwo zachodniopomorskie – 11 stycznia 2024, w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Wielkopolska 32/u,  70-450 Szczecin – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 10. Województwo podkarpackie – 27 stycznia 2024, w godzinach 15.00 – 17.00 w Restauracji Podpromie, Podpromie 12, 35-051 Rzeszów – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 11. Województwo wielkopolskie – 29 stycznia 2024, w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie SENSE consulting sp. z o.o. ul. Święty Wojciech 27, 61-749 Poznań – notatka będzie dostępna wkrótce
 12. Województwo lubelskie – 5 lutego 2024, w godzinach 16.00 – 18.00 spotkanie on-line – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 13. Województwo świętokrzyskie – 6 lutego 2024, w godzinach 17.00 – 19.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych,  Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce –  notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).
 14. Województwo pomorskie – 7 lutego 2024, w godzinach 16.00 – 18.00 spotkanie on-line.
 15. Województwo lubuskie – 8 lutego 2024, w godzinach 16.00 – 18.00 spotkanie on-line.
 16. Województwo opolskie – 9 lutego 2024, w godzinach 16.30 – 18.30 Niewidzialna przestrzeń, ul. 1 maja 9/81,  45-068 Opole – notatka ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).

Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością:

W październiku 2018 roku Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością w przełomowych rekomendacjach  dla Polski jasno wykazał, że dziewczyny i kobiety z niepełnosprawnością należą do jednej z najbardziej marginalizowanych i dyskryminowanych grup społecznych. W związku z tym rząd polski powinien w trybie pilnym podjąć skuteczne kroki, by ich prawa zaczęły być respektowane.

Komitet zauważył szczególnie trudną sytuację kobiet z niepełnosprawnością. Chodzi o brak ochrony przed przemocą domową i instytucjonalną, brak poszanowania praw reprodukcyjnych, utrudniony dostęp do edukacji i rynku pracy, a także niedostrzeganie potrzeb tej grupy w programach publicznych. Komitet uznał poprawę sytuacji kobiet z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich dyskryminacji za jedno z priorytetowych zadań dla Polski. Kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnością mają mieć pełny dostęp do pomocy w podejmowaniu decyzji życiowych i nie być poddawane sterylizacji bez ich pełnej, swobodnej i świadomej zgody (za OKO.press – https://oko.press/absolutny-przelom-komitet-onz-mowi-polsce-jak-ma-przestrzegac-praw-osob-z-niepelnosprawnoscia). Rekomendacja do dnia dzisiejszego (czerwiec 2023 rok) nie zostały oficjalnie przetłumaczone na język polski.

2. Zjazd będzie kontynuacją działań podjętych w 2019 roku. Wtedy, we wrześniu zorganizowałyśmy 1. Zjazd – więcej informacji o nim znajdziecie w herstorii. Idea organizowania zjazdów kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek/ów towarzyszyła nam od 2018 roku – już wtedy wiedziałyśmy, że takie spotkania muszą mieć miejsce. Spotkania mają służyć nagłośnieniu sytuacji kobiet z niepełnosprawnością w Polsce.

Kobiety z niepełnosprawnością i ich sojuszniczki/cy spotykają się, by:

 • porozmawiać o prawach i potrzebach kobiet z niepełnosprawnością,
 • zawiązać grupę wzajemnego wsparcia i aktywizmu,
 • zastanowić się nad działaniami zmierzającymi do wprowadzenia w życie zaleceń Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością w zakresie praw kobiet z niepełnosprawnością.

Dlaczego to ważne: