Wstęp do przyszłych zmian

Elżbieta Kujawa, kobieta (z niepełnosprawnością), Pełnomocnik Regionalny FAR:

Kobiety z niepełnosprawnością są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację społeczną. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy często powodują, że odbiera się im prawo do realizacji w typowych kobiecych rolach, postrzegając je jedynie przez pryzmat niepełnosprawności.


Możliwość samorealizacji i egzekwowania swoich praw jest o wiele trudniejsza i wymaga ogromnej determinacji. Z tego też powodu możliwość spotkania w ramach Zjazdu kobiet z niepełnosprawnościami i wymiany poglądów, doświadczeń czy oczekiwań jest bardzo ważna. Wspólnie spędzony czas i dyskusje, to dobry wstęp do przyszłych zmian.