Wspólnie wypracowujmy rozwiązania

Anna Thieme, socjolożka, aktywistka, sojuszniczka kobiet z niepełnosprawnościami; na co dzień związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu oraz Fundacją Centrum Pozytywnych Zmian:

Zależy nam, aby problem krzyżowej dyskryminacji związanej z płcią jak i niepełnosprawnością był badany, dyskutowany i rozwiązywany w Polsce.


Jako współautorka alternatywnych raportów zarówno Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (2015) oraz konsultantka Grupy Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) -2021, wiem, że mimo prób badania i nagłaśniania problemów ochrony praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, nadal niewiele się zmienia. Niestety bariery, trudności i wyzwania wciąż je dotykają, nie są zauważane i nie znajdują żadnych systemowych rozwiązań.
Zależy mi jako członkini grupy artykuł 6, aby problemy kobiet i dziewcząt z niesprawnością zostały zdiagnozowane i aby wdrożono skuteczne rozwiązania oraz narzędzia ich ochrony m.in. na bazie ratyfikowanych przez Polskę Konwencji.


Spotykajmy się, jednoczmy się i wspólnie wypracowujmy rozwiązania. Żądajmy przestrzegania praw dziewcząt i kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym najbardziej pomijanej grupy kobiet z niesprawnością intelektualną