Pierwszy regionalny zjazd w ramach 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością.

Pierwszy regionalny zjazd w ramach 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością.

Łódź zaprasza głuche i słabosłyszące kobiety na spotkanie o prawach kobiet z niepełnosprawnością. Wasze zdanie jest ważne 15 czerwca o godzinie 16.30 w siedzibie PZG przy ulicy Nawrot 94/96 w Łodzi. Tematami będą między innymi: jakie trudności mają w Polsce głuche kobiety nie tylko Polki, ale też obywatelki innych krajów; co nie działa i co…