Akty prawne

W tym miejscu staramy się zebrać wszystkie akty prawne międzynarodowe i krajowe mające wpływ na sytuacje kobiet z niepełnosprawnością w Polsce.
Jeśli uważasz, że należy dodać jakiś dokument daj nam znać na adres: zjazd@artykul6.org.

 

Prawo krajowe

►Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

► dokument otwiera się w nowym oknie USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY


Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych

► Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku

► Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wraz z Protokołem Fakultatywnym nieratyfikowanym przez Polskę

► Rekomendacje Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością dla Polski

► Deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r.

► dokumenty otwierają się w nowych oknach Deklaracja Pekińska i dokument końcowy Konferencji Pekińskiej Platforma Działania

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY

POWRÓT NA GÓRĘ STRONY