Poradniki

kompleksowa biblioteka materiałów dotyczących dostępności.

Ostatnio dodane

► publikacja – dokument otwiera się w nowym oknie – Poradnik do opisów alternatywnych na stronach internetowych

► publikacja – dokument otwiera się w nowym oknie – nowe Standardy dostępności dla POZ

► Zakładka Dostępność a transport

Ustawa o zapewnieniu dostępności - poradniki i interpretacje

► strona otwiera się w nowym oknie Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmioty publiczne w Polsce według stanu na 1 stycznia 2021 roku – przygotowano między innymi w oparciu o wyniki badania zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

► strona otwiera się w nowym oknie Wniosek o zapewnienie dostępności – Ministerstwo Sprawiedliwości – Instrukcja i formularz wniosku o zapewnienie dostępności opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności– Instrukcja na gov.pl. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak złożyć skargę na brak dostępności – Instrukcja i formularz przygotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

► strona otwiera się w nowym oknie Plan działania na rzecz poprawy dostępności na przykładzie MFiPR – Przykładowy plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

► strona otwiera się w nowym oknie Formularz raportu o stanie zapewniania dostępności – Formularz raportu zgodnego z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewnienia dostępności przez każdy podmiot publiczny. 

► strona otwiera się w nowym oknie Jak wypełnić formularz raportu o zapewnianiu dostępności? – Krótki filmik instruktażowy jak wypełnić raport oraz inne podstawowe informacje na temat sposobu raportowania o stanie zapewnienia dostępności.  

► dokument otwiera się w nowym oknie Niezbędnik koordynatora – Jest to swego rodzaju “mapa drogowa” dostępności, zawierająca odesłania do innych, bardziej szczegółowych źródeł wiedzy w tym zakresie.  

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności? – Poradnik przygotowany przez Spółdzielnię Socjalną FADO na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Praktyczny poradnik dla urzędów i instytucji, które zostały wymienione w Ustawie mający na celu wsparcie ich w implementacji prawa.

► dokument otwiera się w nowym oknie Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Zestaw najczęściej zadawanych pytań dotyczących stosowania przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z odpowiedziami na nie.

► film otwiera się w nowym oknie Film – Jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami? – Film prezentuje podstawowe informacje o dostępności, ustawie o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i o koordynatorach dostępności. 

 ► film otwiera się w nowym oknie Webinarium – O zapisach ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Nagranie webinarium, dotyczące zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w kontekście projektowania uniwersalnego. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu “Warszawa ma standardy!” finansowanego przez m.st. Warszawa. 

► film otwiera się w nowym oknie Webinarium – Dostęp minimalny architektoniczny a Standardy dostępności dla m.st. Warszawy – Nagranie – Dostęp minimalny architektoniczny (art.6 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) a Standardy dostępności dla m. st. Warszawy. Zapis webinarium zrealizowano w ramach projektu Warszawa ma Standardy finansowanego przez m. st. Warszawa.

► strona otwiera się w nowym oknie Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy –  Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych przetłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Polski Związek Głuchych.

Dostępność a fundusze z Unii Europejskiej

► dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – Załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

► dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności POZ – Załącznik do ogłoszenia grantowego dla POZ w ramach programu Dostępność Plus.

► dokument otwiera się w nowym oknie Standard dostępności szpitali – Załącznik do ogłoszenia grantowego dla szpitali w ramach programu Dostępność Plus.

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak pisać o funduszach europejskich – Publikacja jest zbiorem porad, które dotyczą pisania o Funduszach Europejskich. Znajdziesz w niej informacje na temat skutecznej komunikacji i sposobach dotarcia do odbiorcy. 

► dokument otwiera się w nowym oknie Prosto o konkursach Funduszy Europejskich – Poradnik efektywnego pisania – Poradnik daje wskazówki w jaki sposób można uprościć teksty, które powstają na potrzeby konkursów na dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich. 

Ewakuacja osób z niepełnosprawnością

► Dostępność. Bezpieczna ewakuacja – poradnik przygotowany przez Fundację Polska bez Barier.

► film otwiera się w nowym oknie Ewakuacja – bezpieczeństwo – krótki film prezentujący zasady bezpieczeństwa i ewakuacji. Film wykonany z funduszy UE w ramach projektu “Bliżej dostępności” w partnerstwie przez Fundację TUS, Spółdzielnię Socjalną FADO oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dostępność architektoniczna

► dokument otwiera się w nowym oknie Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania – Wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju. Kompendium wiedzy o dostępności budynków dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

► dokument otwiera się w nowym oknie Włącznik – Publikacja przygotowana przez Integrację i Skanska. Poradnik projektowania dostępnego – od tworzenia przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry przy projektowaniu dla różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.

► dokument otwiera się w nowym oknie Plany zagospodarowania a projektowanie uniwersalne – Krystyna Solarek Politechnika Warszawska. Trzy wymiary integracji w planowaniu dostępnych miast. Przykłady jak tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z projektowaniem uniwersalnym.

► film otwiera się w nowym oknie Krótki film o schodołazie – Aby zrozumieć, dlaczego schodołaz nie jest dobrym rozwiązaniem wystarczy obejrzeć krótki film.

Wyroki sądowe wskazujące, że schodołaz nie jest dobrym rozwiązaniem:

Dostępność cyfrowa

► dokument otwiera się w nowym oknie Lista Kontrolna dostępności cyfrowej – Zachęcamy do korzystania. Gdyby ktoś miał uwagi, to można wysyłać je na adres dostepnosc.cyfrowa@mc.gov.pl

Standardy dostępności stron WCAG 2.0

► dokument otwiera się w nowym oknie 4 zasady dostępności – Standardy WCAG 2.0 w opracowaniu Fundacji Widzialni.

► dokument otwiera się w nowym oknie WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk – Podręcznik ze zbiorem dobrych praktyk tworzenia stron WWW autorstwa Artura Marcinkowskiego i Przemysława Marcinkowskiego.

► dokument otwiera się w nowym oknie Publikacja Mapa Dostępności – Poradnik tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnego z WCAG 2.0 przygotowany przez Fundację Widzialni.

► dokument otwiera się w nowym oknie Kuźnia Dostępnych Stron – Serwis internetowy. Zbiór publikacji, instrukcji i procedur tworzenia dostępnych serwisów internetowych opartych na CMS Joomla!

► dokument otwiera się w nowym oknie Poradnik dla redaktorów stron www – Chodź opisz nasz świat – poradnik dla redaktorów stron www…. Poradnik zawierający wyjaśnienia dla wszystkich, którzy umieszczają informacje na stronach internetowych i chcieliby, by te informacje były dostępne dla wszystkich użytkowników.

► dokument otwiera się w nowym oknie Dostępne dokumenty cyfrowe – Ściągawka do poprawy dostępności cyfrowych dokumentów biurowych (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Acrobat) oraz proste narzędzia do oceny i techniki, które pomogą Ci zidentyfikować pewne powszechne problemy z dostępnością stron internetowych.

Standardy dostępności stron WCAG 2.1

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak spełnić WCAG (Krótki przewodnik) – Konfigurowalny przewodnik po wymaganiach i technikach Wytycznych dostępności treści internetowych przygotowany przez LepszyWeb.pl.

► dokument otwiera się w nowym oknie Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej zgodnie z zasadami WCAG 2.1 – Podręcznik przygotowany przez Fundację Widzialni. Dokument zawiera wskazówki dotyczące eksploracji ocenianej strony internetowej, wyboru reprezentatywnych podstron i sposób opracowania raportu końcowego wyników oceny.

► dokument otwiera się w nowym oknie Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 – Polskie tłumaczenie WCAG 2.1 przygotowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Walidatory pozwalające ocenić podstawową dostępność strony:

  • walidator otwiera się w nowym oknie Walidator Utilitia walidator przygotowany przez Fudnacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
  • walidator otwiera się w nowym oknie Walidator Wave anglojęzyczny walidator przygotowany przez Pope Tech.

Deklaracja dostępności

► dokument otwiera się w nowym oknie Deklaracja dostępności – Przepisy dotyczące warunków technicznych publikacji oraz struktury dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”.

► generator otwiera się w nowym oknie Generator dostępności strony internetowej – elektroniczny generator deklaracji dostępności strony internetowej opracowany przez Pracownię Dostępności Cyfrowej.

► dokument otwiera się w nowym oknie Rejestracja i podstawowa konfiguracja Zoom – Informacje na temat rejestracji i konfiguracji platfomy zoom m.in. pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak wygodnie korzystać z Zoom – Przydatne informacje dla osób niewidomych korzystających z platformy zoom.

► dokument otwiera się w nowym oknie Dostępność cyfrowa – Poradnik “Dostępność cyfrowa”, wydany przez Spółdzielnię Socjalną Fado.

► dokument otwiera się w nowym oknie Informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA – Przystępne informacje na temat korzystania z czytnika ekranu NVDA i jego testowania.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

► dokument otwiera się w nowym oknie Poradnik do opisów alternatywnych na stronach internetowych. Publikacja przygotowana przez Instytut Dostępności Akces Lab.

► dokument otwiera się w nowym oknie Kiedy stosować napisy a kiedy język migowy? – Głusi i słabosłyszący odbiorcy internetu. Publikacja przygotowana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

► dokument otwiera się w nowym oknie Słabosłyszący w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostępności – Materiał został opracowany przez ekspertów Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących na podstawie „GUIDELINES for accessibility. Creating a barrierfree Europe for all hard of hearing citizens”, opublikowanego przez EuropeanFederation of Hard of Hearing People.

► baza otwiera się w nowym oknie Tu możesz – Baza miejsc i wydarzeń z dostępną pętlą indukcyjną. Przygotowana przez Fundację Kultury bez Barier. Baza dla osób korzystających z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych.

► dokument otwiera się w nowym oknie “Prosto i kropka”  – Kampania realizowana przez Portal Funduszy Unijnych wspólnie z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz Pracownią Prostej Polszczyzny z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kampania edukacyjna dla urzędników. Jej celem jest ułatwienie dostępu do Funduszy Europejskich poprzez uproszczenie komunikatów o nich. Dzięki obejrzeniu filmów dowiesz się jak pisać proste pismo i e-mail, proste ogłoszenie czy informację na stronę internetową.

► dokument otwiera się w nowym oknie Zasady prostego języka – Prosty język to styl pisania tekstów urzędowych i firmowych, które mają trafić do masowego odbiorcy. Taki sposób pisania zalecają na całym świecie eksperci i zwolennicy idei upraszczania komunikacji publicznej. Poradnik przygotowany przez serwis służby cywilnej.

Narzędzia do analizy i mierzenia zrozumiałości polskich tekstów:

  • narzędzie otwiera się w nowym oknie Jasnospis – narzędzie do mierzenia zrozumiałości polskich tekstów. Ten program komputerowy pomaga ocenić, czy tekst jest trudny pod względem językowym. Poziom trudności jest mierzony w skali 1-7. Program opracowali, w wersji podstawowej i zaawansowanej, naukowcy z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
  • narzędzie otwiera się w nowym oknie Logios – to aplikacja do analizy języka. Narzędzie bada około 30 cech stylu języka. Cztery supermiary, które wykorzystuje do tego, by zmierzyć przystępność tekstu, to PLI, FOG, MGŁA i DART.

Dostępność a transport

► dokument otwiera się w nowym oknie Jak opisać dostępność w projektach transportowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – Poradnik dla wnioskodawców i beneficjentów centrum unijnych projektów transportowych

► dokument otwiera się w nowym oknie Pojektowanie uniwersalne w transporcie jest na +

► dokument otwiera się w nowym oknie Przewodnik. Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei

Dostępność a kultura

Sprzęt

► dokument otwiera się w nowym oknie Kilka słów o wózkach

► dokument otwiera się w nowym oknie Panele sterujące w windach Lista sprawdzająca

► dokument otwiera się w nowym oknie Wideotłumacz języka migowego

► dokument otwiera się w nowym oknie Tłumacz Migam

► dokument otwiera się w nowym oknie Pętla indukcyjna – podstawowe informacje

► film otwiera się w nowym oknie Jak pętla indukcyjna zmienia dźwięk słyszany przez osobę korzystającą z apartów słuchowych

► dokument otwiera się w nowym oknie Dźwięk słyszany przez osobę słabosłyszącą bez urządzeń pomocniczych oraz ten sam dźwięk słyszany przy zastosowaniu aparatów słychowych oraz pętli indukcyjnej – nagrania znajdują się na dole strony w sekcji “Nagrania obrazujące ubytki słuchu”.

► film otwiera się w nowym oknie Jak słyszy osoba słabosłysząca z pętlą indukcyjną – reportaż “Pętle indukcyjne – ułatwiające słyszenie”.

Pozostałe publikacje