Partnerki

2. Zjazd kobiet z niepełnoprawnością to wynik współpracy wielu instytucji, podmiotów i osób. Dziękujemy naszym Partnerkom i Partnerom i zachęcamy do wsparcia naszych działań.Jeśli masz ochotę nas wesprzeć, wspólnie działać daj nam znać na adres zjazd@artykul6.org.

Logo Centrum Wsparcia - w niebiesko-zielonym okręgu niewielka, niebiesko-zielona grafika złożona z brył geometrycznych oraz napis Centrum Wsparcia.

Centrum Wsparcia (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na przygotowanie zaproszenia na 2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością w ETR. Po zjeździe ogólnopolskim dzięki niej powstanie raport w formie ETR.

Centrum Wsparcia jest przedsiębiorstwem społecznym zajmującym się dostępnością informacji, komunikacji i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jego misją jest tworzyć środowisko uwzględniające potrzeby tej grupy i wyrównujące ich szanse. Centrum Wsparcia Sp. z o. o. współtworzą eksperci związani ze środowiskiem organizacji pozarządowych oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wykorzystują swoje umiejętności, wiedzę na temat dostępności, by zmieniać rzeczywistość na bardziej przyjazną.

Logo Fundacji aprobata - czarny napis na szarym tle.

Fundacja APROBATA (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na organizację regionalnego zjazdu podkarpackiego.

Fundacja ,, APROBATA’’ została powołana i prowadzi działania w zakresie w ochrony zdrowia, wsparcia osób z niepełnosprawnościami ich rodzin, opiekunów.
Prowadzi działania na rzecz osób z chorobami reumatycznymi, których celem jest zwrócenie uwagi osób chorych i lekarzy reumatologów na to, jak ważną rolę w leczeniu odgrywa otwarta rozmowa i uświadomienie, że każda strona ma istotny wkład w tę relację.
Prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i społecznym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Działania Fundacji mają na celu wspieranie pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym poprzez skuteczną rehabilitację oraz wyrównywanie szans.
logo Fundacji Transgresja - na białym tle napis drukowanymi grantowymi literami TRANSGRESJA

Fundacja Transgresja (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na organizację regionalnego zjazdu śląskiego.

Misją fundacji jest transgresja osobista ludzi w obszarze niepełnosprawności oraz burzenie murów stereotypów jej dotyczących. Wierzymy, że świat może być dostępny dla ludzi z niepełnosprawnościamiFundacja Transgresja powstała po to, aby pomagać ludziom z niepełnosprawnościami – zwłaszcza sensorycznymi (głuchoniewidomi, Głusi, niewidomi, słabosłyszący, słabowidzący) w przekraczaniu przez nich różnych granic, zwłaszcza: biologicznych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, symbolicznych i innych, które powstały wskutek ich niepełnosprawności.
Pokazujemy osobom z niepełnosprawnościami, że możliwe jest pokonywanie różnych granic, że możliwe jest więcej, niż nam się wydaje.
Podejmujemy również działania informacyjne i edukacyjne, pokazując społeczeństwu osoby z niepełnosprawnościami jako ludzi pełnych dobrej energii, będących źródłem inspiracji, niosących pomoc innym, posiadających potencjał i wiele możliwości.
Logo Polskiego Związku Głuchych

Polski Związek Głuchych w Łodzi (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na organizację łódzkiego, pierwszego regionalnego zjazdu. Wzięło w nim udział 14 głuchych kobiet.

Polski Związek Głuchych w Łodzi działa od 1947 roku. Zrzesza około 1000 osób. Statutowo zajmuje się działaniami dla i na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością słuchu.

Ważnym celem dla organizacji jest utrzymanie tożsamości i kultury  społeczności Głuchych i promocja Polskiego Języka Migowego. Oddział prowadzi terenowe ośrodki rehabilitacji i wsparcia niesłyszących, warsztat terapii zajęciowej, centrum kształcenia języka migowego, agencję zatrudnienia. Jest  założycielem Spółdzielni Socjalnej Fado oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Głuchych.

Sensorycznie Wrażliwe (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na organizację regionalnego zjazdu śląskiego.

To nieformalna grupa kobiet, którą tworzą kobiety z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz kobiety wspierające je (i siebie nawzajem) – osoby sojusznicze. Kobiety te działają, bo chcą, by osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi mogły spotykać się, rozmawiać i wspierać w przyjaznym, nieoceniającym gronie oraz miały dostęp do tych samych narzędzi rozwoju i wzmocnienia, co kobiety bez niepełnosprawności.

Logo Stowarzyszenia Przystań.Wartości. Poza napisem literam drukowanymi z nazwą logo zawiera symbole - żółte koło oraz żaglówkę.

Stowarzyszenie Przystań.Wartości

Ta współpraca pozwoliła na organizację regionalnego zjazdu zachodniopomorskiego.

Stowarzyszenie Przystań.Wartości powstało w grudniu 2022 roku w Szczecinie. Organizacja działa w obszarach edukacji, kultury i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Logo Niewidzialnej Przestrnei - na czarnym tle biały napis drukowanymi literami niewidzialna przestrzeń. Wokół początkowych liter napisu okrąg z napisem w kolorze żółtym w alfabecie Braille'a powtarzający nazwę.

Wartoo Sp. z o.o. (strona otwiera się w nowym oknie)

Ta współpraca pozwoliła na organizację regionalnego zjazdu opolskiego.

Wartoo Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem ekonomii społecznej. Założone zostało przez kobiety i powstało z potrzeb i trudnej sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy, a także chęci zwiększenia świadomości społecznej o osobach z niepełnosprawnością i zniwelowania barier w dostępie do ekonomii, informacji, kultury i rekreacji. Zajmujemy się dostępnością dla osób o szczególnych potrzebach. Prowadzimy w Opolu: “Niewidzialna Przestrzeń”  To miejsce, w którym przez godzinę zwiedzamy pogrążoną w całkowitej ciemności przestrzeń, bez użycia wzroku. Doświadczamy wszystkiego za pomocą słuchu, dotyku, węchu i smaku. Aktualnie pracują w niej kobiety z niepełnosprawnością.