Niepełnosprawność ma płeć

Małgorzata Peretiatkowicz, socjolożka, trenerka, ekspertka ds. dostępności, na co dzień związana z Fundacją TUS:

To bardzo ważne aby kobiety z niepełnosprawnością zaczęły głośno mówić o swoich problemach i sposobach ich rozwiązania. To one wiedzą najlepiej jak ciężko jest doświadczać utrudnień wynikających z płci i niepełnosprawności w tym samym czasie.

Przez bardzo długo osoby z niepełnosprawnością nie były postrzegane jak osoby posiadające płeć. Miedzy innymi dzięki Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością coraz głośniej mówi się o prawach kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością, o szczególnych poziomach dyskryminacji, które ich dotykają, o wyzwaniach dnia codziennego. Rozmowa o prawach kobiet jest w Polsce bardzo trudna a co dopiero rozmowa o prawach kobiet z niepełnosprawnością – o ich prawie do decyzji o ich własnym życiu we wszystkich jego aspektach. Rozmowa ta jest niezbędna do poprawy jakości życia kobiet z niepełnosprawnością, a realizacja postulatów przez nie wypracowywanych jest kluczowa dla naszej demokracji.

Prawa kobiet z niepełnosprawnością to prawa człowieka – bark ich realizacji jest niesprawiedliwością społeczną i nie może być na niego zgody. Każda osoba walcząca o prawa kobiet lub/i o prawa osób z niepełnosprawnością powinna pamiętać że niepełnosprawność ma płeć. Niech 2 zjazd kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników stworzy okazję do głośnego upomnienia się o prawa tej grupy!

Małgorzata Peretiatkowicz, socjolożka, trenerka, ekspertka ds. dostępności, na co dzień związana z Fundacją TUS