8 kobiet w różnym wieku i o różnej sprawności na zdjęciu grupowym.

Kujawsko-pomorski zjazd regionalny

Kujawsko-pomorski zjazd przygotowawczy do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników odbył się 25 listopada 2023. Była moc. Dziękujemy wszystkim, które wzięły w nim udział za Wasz wkład. Notka dostępna będzie wkrótce w zakładce https://artykul6.org/zjazd/.

Dziękuje za wsparcie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, która udostępniła nam miejsce na spotkanie.