Herstoria czyli co się wydarzyło do tej pory

Kobiety z niepełnosprawnością i ich sojuszniczki współpracują na rzec poprawy sytuacji od 2016 roku.

Nic o nas bez nas

Pierwsze sesje dotyczące praw kobiet z niepełnosprawnością pojawiły się na Kongresach osób z niepełnosprawnością – pierwszy taki panel miał miejsce w 2016 roku i został przygotowany przez Fundację TUS, a poprowadziła go Anna Rutz z Piotrem Todysem. To wtedy postanowiłyśmy współpracować i powstała nieformalna grupa Artykuł 6.

W październiku 2018 roku Komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością w przełomowych rekomendacjach  dla Polski jasno wykazał, że dziewczyny i kobiety z niepełnosprawnością należą do jednej z najbardziej marginalizowanych i dyskryminowanych grup społecznych. W związku z tym rząd polski powinien w trybie pilnym podjąć skuteczne kroki, by ich prawa zaczęły być respektowane.

Komitet zauważył szczególnie trudną sytuację kobiet z niepełnosprawnością. Chodzi o brak ochrony przed przemocą domową i instytucjonalną, brak poszanowania praw reprodukcyjnych, utrudniony dostęp do edukacji i rynku pracy, a także niedostrzeganie potrzeb tej grupy w programach publicznych. Komitet uznał poprawę sytuacji kobiet z niepełnosprawnością i przeciwdziałanie ich dyskryminacji za jedno z priorytetowych zadań dla Polski. Kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnością mają mieć pełny dostęp do pomocy w podejmowaniu decyzji życiowych i nie być poddawane sterylizacji bez ich pełnej, swobodnej i świadomej zgody (za OKO.press – https://oko.press/absolutny-przelom-komitet-onz-mowi-polsce-jak-ma-przestrzegac-praw-osob-z-niepelnosprawnoscia). Rekomendacja do dnia dzisiejszego (czerwiec 2023 rok) nie zostały oficjalnie przetłumaczone na język polski.

Już wtedy miałyśmy poczucie, że rekomendacje w kwestii wspierania kobiet z niepełnosprawnością w Polsce nie zostały potraktowane poważnie. Do dziś uważamy, na podstawie danych, naszych obserwacji oraz własnych doświadczeń że sytuacja niewiele się zmieniła.

1. Zjazd odbył się 21 września 2019 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób a większość z nich stanowiły kobiety z niepełnosprawnością.

Na zjeździe powstała Deklaracja o treści:

My, członkinie kolektywu “Artykuł 6”  oraz uczestniczki i  uczestnicy pierwszego polskiego zjazdu kobiet  z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek/ków domagamy się podjęcia przez decydentów wszystkich szczebli natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziewczyn, kobiet i osób z niepełnosprawnością przed dyskryminacją i przemocą, a także zapewnienie możliwości korzystania z pełni przysługujących im  praw. W szczególności domagamy się:

  • Przetłumaczenia, respektowania  i wdrożenia rekomendacji Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością
  • Konsultowania  ze środowiskiem kobiet z niepełnosprawnością, ich organizacjami oraz nieformalnymi grupami wszystkich rozwiązań i polityk, które dotyczą tej różnorodnej grupy.

Nic o nas bez nas. 

1. Zjazd został zorganizowany dzięki dofinansowanie z Funduszu Feministycznego.

Taki wpis o zjeździe znajdziecie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich (wpis otwiera się w nowym oknie) – I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami i Ich Sojuszniczek oraz Sojuszników w Biurze RPO.