Blog

Dwie kobiety siedzące wspólnie na jednym wózku. Towarzyszy im pies typu labrador.

Audycja w Radio Szczecin

Zapowiedź audycji w Radiu Szczecin już dostępna. Można nas usłyszeć 10 stycznia 2024 roku o 22.00. Tak szykujemy się do zachodniopomorskiego zjazdu przygotowawczego do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników.

Grupa kobiet siedząca wokół zestawionych stołów, patrzy w obiektyw.

Śląski zjazd regionalny

W piątek 24 listopada 2023 roku odbył się śląski zjazd regionalny. Spotkanie odbyło się w PZG Zabrze, a uczestniczyły w nim kobiety z doświadczeniem niepełnosprawności oraz te, które na co dzień je wspierają. Panie dzieliły się swoim doświadczeniem oraz dyskutowały na temat problemów i wyzwań, które na co dzień stoją przed kobietami z niepełnosprawnością. Zostały…

8 kobiet w różnym wieku i o różnej sprawności na zdjęciu grupowym.

Kujawsko-pomorski zjazd regionalny

Kujawsko-pomorski zjazd przygotowawczy do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników odbył się 25 listopada 2023. Była moc. Dziękujemy wszystkim, które wzięły w nim udział za Wasz wkład. Notka dostępna będzie wkrótce w zakładce https://artykul6.org/zjazd/. Dziękuje za wsparcie Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, która udostępniła nam miejsce na spotkanie.

Zdjęcie zbiorowe uczestniczek zjazdu podlaskiego. 12 kobiet - 9 z nich na wózkach. Wszystkie uśmiechnięte :-)

Podlaski zjazd regionalny Kolejny, podlaski zjazd przygotowawczy do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników za nami. Energia tego spotkania zostanie z nami na długo. A kolejne wytyczne dla zjazdu ogólnopolskiego gotowe! Zapraszamy do zapoznania się z notatką ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).

Mazowiecki zjazd regionalny

Mazowiecki zjazd regionalny

Mazowiecki zjazd przygotowawczy do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników za nami. Lista problemów, które dotyczą kobiet z niepełnosprawnością olbrzymia, ale udało się nam wybrać 3 najważniejsze naszym zdaniem. Zapraszamy do zapoznania się z notatką ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).

Kobiety z niepełnosprawnością nie są monolitem

Kamila Kokoszka – z wykształcenia historyczka, tłumaczka, obecnie aktywna zawodowo w obszarze marketingu w międzynarodowej firmie. Zaangażowana w aktywizm na rzecz kobiet, w tym kobiet z niepełnosprawnością, również w sprawy społeczne związane z kwestią mieszkalnictwa i prawami lokatorów w Warszawie, w której mieszka od ponad dekady:

Kobiety z niepełnosprawnością nie są monolitem, różnimy się od siebie nawzajem pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; jak i w kwestii naszych doświadczeń, wychowania, miejsca pochodzenia, wieku, światopoglądu, systemu wartości. Dlatego tak ważne jest szukanie przestrzeni do dyskusji, porozumienia i wypracowywania wspólnych postulatów, które, wypowiedziane wspólnym głosem, będą miały szanse skutecznie wybrzmieć.

Wspólnie wypracowujmy rozwiązania

Anna Thieme, socjolożka, aktywistka, sojuszniczka kobiet z niepełnosprawnościami; na co dzień związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu oraz Fundacją Centrum Pozytywnych Zmian:

Zależy nam, aby problem krzyżowej dyskryminacji związanej z płcią jak i niepełnosprawnością był badany, dyskutowany i rozwiązywany w Polsce.

Jako współautorka alternatywnych raportów zarówno Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (2015) oraz konsultantka Grupy Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) -2021, wiem, że mimo prób badania i nagłaśniania problemów ochrony praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, nadal niewiele się zmienia.

Wstęp do przyszłych zmian

Elżbieta Kujawa, kobieta (z niepełnosprawnością), Pełnomocnik Regionalny FAR:

Kobiety z niepełnosprawnością są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację społeczną. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy często powodują, że odbiera się im prawo do realizacji w typowych kobiecych rolach, postrzegając je jedynie przez pryzmat niepełnosprawności.

Nic bez nas…

Dr Magda Szarota, badaczka, aktywistka oraz fotografka, współzałożycielka pierwszego stowarzyszenia kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce, współtwórczyni Humanity in Action Polska, członkini Artykułu 6.:

“Kobiety z niepełnosprawnościami są z jednej strony jedną z najbardziej dyskryminowanych mniejszości a z drugiej jedną z najbardziej zróżnicowanych oraz pełnych potencjału społeczno-politycznego grup w Polsce.

Niestety te aspekty nadal są w dużej mierze omijane szerokim łukiem w ramach głównego nurtu działań w trzecim sektorze. To oznacza również, że intersekcjonalna dyskryminacja ze względu na płeć i niepełnosprawność ale też zasoby aktywistyczne kobiet z niepełnosprawnościami wynikające z naszych doświadczeń, wiedzy i przemyśleń od dekad są na marginesie polskiego ruchu na rzecz praw człowieka i feminizmu. Tymczasem prawa kobiet z niepełnosprawnościami to prawa człowieka a doświadczana przez nas intersekcjonalna dyskryminacja jest sprawą feministyczną.

Niepełnosprawność ma płeć

Małgorzata Peretiatkowicz, socjolożka, trenerka, ekspertka ds. dostępności, na co dzień związana z Fundacją TUS:

To bardzo ważne aby kobiety z niepełnosprawnością zaczęły głośno mówić o swoich problemach i sposobach ich rozwiązania. To one wiedzą najlepiej jak ciężko jest doświadczać utrudnień wynikających z płci i niepełnosprawności w tym samym czasie.

Przez bardzo długo osoby z niepełnosprawnością nie były postrzegane jak osoby posiadające płeć. Miedzy innymi dzięki Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością coraz głośniej mówi się o prawach kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością, o szczególnych poziomach dyskryminacji, które ich dotykają, o wyzwaniach dnia codziennego. Rozmowa o prawach kobiet jest w Polsce bardzo trudna a co dopiero rozmowa o prawach kobiet z niepełnosprawnością – o ich prawie do decyzji o ich własnym życiu we wszystkich jego aspektach. Rozmowa ta jest niezbędna do poprawy jakości życia kobiet z niepełnosprawnością, a realizacja postulatów przez nie wypracowywanych jest kluczowa dla naszej demokracji.

Kobieta ubrana na czarno uchwycona w trakcie migania w polskim języku migowym, na dole ekranu napis - zapraszamy głuche i słabosłyszące kobiety na spotkanie o prawach kobiet z niepełnosprawnościami.

Pierwszy regionalny zjazd w ramach 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością.

Łódź zaprasza głuche i słabosłyszące kobiety na spotkanie o prawach kobiet z niepełnosprawnością. Wasze zdanie jest ważne 15 czerwca o godzinie 16.30 w siedzibie PZG przy ulicy Nawrot 94/96 w Łodzi. Tematami będą między innymi: jakie trudności mają w Polsce głuche kobiety nie tylko Polki, ale też obywatelki innych krajów; co nie działa i co…