Zdjęcie zbiorowe uczestniczek zjazdu podlaskiego. 12 kobiet - 9 z nich na wózkach. Wszystkie uśmiechnięte :-)

Podlaski zjazd regionalny

Kolejny, podlaski zjazd przygotowawczy do 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością i ich sojuszniczek i sojuszników za nami. Energia tego spotkania zostanie z nami na długo. A kolejne wytyczne dla zjazdu ogólnopolskiego gotowe! Zapraszamy do zapoznania się z notatką ze spotkania (otwiera się w nowym oknie).

Dwa stoły, przy każdym siedzą kobiety a na stołach leżą kolorowe pisaki i kartki.