Prawa kobiet z niepełnosprawnością to prawa człowieka!

My, Artykuł 6 - aktywistki, działaczki, naukowczynie, artystki i liderki jesteśmy tego pewne!

Zapraszamy na 2. Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnością

Jeśli zależy ci zależy na wzmacnianiu oraz włączaniu w życie społeczne kobiet o różnym stopniu sprawności weź udział w 2. Zjeździe Kobiet z Niepełnosprawnością.

Zjazd

Zapraszamy do udziału w 2. zjeździe kobiet! Możesz mieć wpływ na poruszane na nim tematy.

Herstoria

Kobiety z niepełnosprawnością i ich sojuszniczki współpracują na rzec poprawy sytuacji od 2016 roku.

Prawo

Akty prawne międzynarodowe i krajowe mające wpływ na sytuacje kobiet z niepełnosprawnością w Polsce.

Publikacje

Poradniki i opracowania tematyczne związane z sytuacją kobiet z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie.

Dlaczego to jest dla mnie ważne

Kobiety z niepełnosprawnością nie są monolitem

Kamila Kokoszka – z wykształcenia historyczka, tłumaczka, obecnie aktywna zawodowo w obszarze marketingu w międzynarodowej firmie. Zaangażowana w aktywizm na rzecz kobiet, w tym kobiet z niepełnosprawnością, również w sprawy społeczne związane z kwestią mieszkalnictwa i prawami lokatorów w Warszawie, w której mieszka od ponad dekady:

Kobiety z niepełnosprawnością nie są monolitem, różnimy się od siebie nawzajem pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; jak i w kwestii naszych doświadczeń, wychowania, miejsca pochodzenia, wieku, światopoglądu, systemu wartości. Dlatego tak ważne jest szukanie przestrzeni do dyskusji, porozumienia i wypracowywania wspólnych postulatów, które, wypowiedziane wspólnym głosem, będą miały szanse skutecznie wybrzmieć.

Wspólnie wypracowujmy rozwiązania

Anna Thieme, socjolożka, aktywistka, sojuszniczka kobiet z niepełnosprawnościami; na co dzień związana ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu oraz Fundacją Centrum Pozytywnych Zmian:

Zależy nam, aby problem krzyżowej dyskryminacji związanej z płcią jak i niepełnosprawnością był badany, dyskutowany i rozwiązywany w Polsce.

Jako współautorka alternatywnych raportów zarówno Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce (2015) oraz konsultantka Grupy Ekspertów do spraw Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) -2021, wiem, że mimo prób badania i nagłaśniania problemów ochrony praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami, nadal niewiele się zmienia.

Wstęp do przyszłych zmian

Elżbieta Kujawa, kobieta (z niepełnosprawnością), Pełnomocnik Regionalny FAR:

Kobiety z niepełnosprawnością są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację społeczną. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy często powodują, że odbiera się im prawo do realizacji w typowych kobiecych rolach, postrzegając je jedynie przez pryzmat niepełnosprawności.